[ไม่อนุญาตให้ใช้งานบอร์ด ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรม] [FAQ] [วิธีการจัดการบอร์ดหลังจากที่ขอบอร์ดแล้ว] [วิธีการเปลี่ยน logo ของ board] [วิธีการสร้าง Gallery และการใช้งาน] [วิธีการปรับลักษณะหน้าจอของแต่ละบอร์ด] [วิธีการลบกระทู้] [คำชี้แจงเรื่องระบบ Expire User & Board] [วิธีการใช้งานกระทู้ปักหมุด] [วิธีการเปลี่ยน Home Link] [วิธีการแสดง 10 กระทู้ล่าสุดไว้บนเว็บของท่าน] [วิธีป้องกัน การ spam กระทู้] [ชี้แจ้งเรื่องการ popup และวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง] [วิธีการใส่รูปของสมาชิก] [ข้อกำหนดในการใช้งานข้อความส่วนตัว] [ขั้นตอนการโพสต์รูป] [ปัญหาสำหรับผู้ที่ใช้งานบอร์ดโดยพิมพ์ url ผิด] [สิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิกของแต่ละบอร์ด]
 Home    สมัครสมาชิก    แก้ไขข้อมูลส่วนตัว    คำถามที่พบบ่อย  
 แก้ไขลักษณะหน้าจอ    ข้อความส่วนตัว    สมาชิกในบอร์ด    แจ้งกระทู้ผิดกฎ  
 

กระดานสนทนา Index : ยินดีต้อนรับ : ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
 
กระดานสนทนา เว็บบอร์ด  ชื่อ : ผู้เยี่ยมชม. เข้าสู่ระบบ.
  
ผู้ที่โพสต์ ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
vannas


โพสต์: 2
โพสต์เมื่อ: 11/05/2012-14:18 GMT+7  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยเทศบาลตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย)
พนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕) ใน
ตำแหน่งดังต่อไปนีั
๑. ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ๗) จำนวน ๑ อัตรา
๒. หัวหน้ากองคลัง (นักบริหารงานคลัง ๖) จำนวน ๑ อัตรา
๓. หัวหน้ากองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ๖) จำนวน ๑ อัตรา
๔. นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ จำนวน ๑ อัตรา
๕. นายช่างโยธา ๒-๔/๕ จำนวน ๑ อัตรา

ดังนั้น เทศบาลตำบลบ่อหลวง จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้
พนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดทราบโดยทั่วกัน และหากมีพนักงานส่วนท้องถิ่นท่านใดมีความ
ประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมสำเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล
หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) และหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาไปยังสำนักงาน
เทศบาลตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับโอน(ย้าย)
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

เทศบาลตำบลบ่อหลวง

สำนักปลัดฯ งานการเจ้าหน้าที่
โทร./โทรสาร ๐-๕๓๙๓-๙๔๙๙ ต่อ ๑๑
www.baulaung.org


  ชมข้อมูลของ vannas      แก้ไข/ลบ กระทู้นี้   ตอบกลับด้วย quote


Reply Zone
เกี่ยวกับการโพสต์ ผู้เยี่ยมชม สามารถโพสต์ โดยใส่ชื่อหรืออีเมล์ที่ต้องการ
ชื่อ/อีเมล์:
ข้อความ:

แท็กพิเศษ:
ลักษณะอารมณ์:
All Smilies
การทำงานเสริม: ไม่ใช้งาน HTML ในการโพสต์นี้
ไม่ใช้งาน แท็กพิเศษ ในการโพสต์นี้
ไม่ใช้งาน ลักษณะอารมณ์ ในการโพสต์นี้
แสดงลายเซ็น

Key Number:

 
 Fill 5 Keys
 
ห้ามใช้งานกระทู้นี้ ย้ายกระทุ้นี้ ลบกระทู้นี้ กระทู้ปักหมุด

© 2003-2016 BuildBoard. All rights reserved. Terms of Uses. Contact Us.