[ไม่อนุญาตให้ใช้งานบอร์ด ที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรม] [FAQ] [วิธีการจัดการบอร์ดหลังจากที่ขอบอร์ดแล้ว] [วิธีการเปลี่ยน logo ของ board] [วิธีการสร้าง Gallery และการใช้งาน] [วิธีการปรับลักษณะหน้าจอของแต่ละบอร์ด] [วิธีการลบกระทู้] [คำชี้แจงเรื่องระบบ Expire User & Board] [วิธีการใช้งานกระทู้ปักหมุด] [วิธีการเปลี่ยน Home Link] [วิธีการแสดง 10 กระทู้ล่าสุดไว้บนเว็บของท่าน] [วิธีป้องกัน การ spam กระทู้] [ชี้แจ้งเรื่องการ popup และวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง] [วิธีการใส่รูปของสมาชิก] [ข้อกำหนดในการใช้งานข้อความส่วนตัว] [ขั้นตอนการโพสต์รูป] [ปัญหาสำหรับผู้ที่ใช้งานบอร์ดโดยพิมพ์ url ผิด] [สิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิกของแต่ละบอร์ด]
GameCivil Game Center ได้ Update Game ใหม่ๆ
มากมายกว่า 200 games เชิญร่วมสนุกกันได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ครับ
 Home    สมัครสมาชิก    แก้ไขข้อมูลส่วนตัว    คำถามที่พบบ่อย  
 แก้ไขลักษณะหน้าจอ    ข้อความส่วนตัว    สมาชิกในบอร์ด    แจ้งกระทู้ผิดกฎ  
 VIP Hosting    My Board    File2Go    My Game    Unitopic    Free Domain  
 

กระดานสนทนา Index : ยินดีต้อนรับ : ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
 
กระดานสนทนา เว็บบอร์ด  ชื่อ : ผู้เยี่ยมชม. เข้าสู่ระบบ.
  

Close Ads Close
 Game Update
 [Play Now]


 
 
 
 
 
ผู้ที่โพสต์ ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
vannas


โพสต์: 2
โพสต์เมื่อ: 11/05/2012-14:18 GMT+7  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยเทศบาลตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย)
พนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕) ใน
ตำแหน่งดังต่อไปนีั
๑. ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ๗) จำนวน ๑ อัตรา
๒. หัวหน้ากองคลัง (นักบริหารงานคลัง ๖) จำนวน ๑ อัตรา
๓. หัวหน้ากองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ๖) จำนวน ๑ อัตรา
๔. นักวิชาการศึกษา ๓-๕/๖ จำนวน ๑ อัตรา
๕. นายช่างโยธา ๒-๔/๕ จำนวน ๑ อัตรา

ดังนั้น เทศบาลตำบลบ่อหลวง จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้
พนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดทราบโดยทั่วกัน และหากมีพนักงานส่วนท้องถิ่นท่านใดมีความ
ประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมสำเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล
หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย) และหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาไปยังสำนักงาน
เทศบาลตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับโอน(ย้าย)
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

เทศบาลตำบลบ่อหลวง

สำนักปลัดฯ งานการเจ้าหน้าที่
โทร./โทรสาร ๐-๕๓๙๓-๙๔๙๙ ต่อ ๑๑
www.baulaung.org


  ชมข้อมูลของ vannas      แก้ไข/ลบ กระทู้นี้   ตอบกลับด้วย quote


Reply Zone
เกี่ยวกับการโพสต์ ผู้เยี่ยมชม สามารถโพสต์ โดยใส่ชื่อหรืออีเมล์ที่ต้องการ
ชื่อ/อีเมล์:
ข้อความ:

แท็กพิเศษ:
ลักษณะอารมณ์:
All Smilies
การทำงานเสริม: ไม่ใช้งาน HTML ในการโพสต์นี้
ไม่ใช้งาน แท็กพิเศษ ในการโพสต์นี้
ไม่ใช้งาน ลักษณะอารมณ์ ในการโพสต์นี้
แสดงลายเซ็น

Key Number:

 
 Fill 5 Keys
 
ห้ามใช้งานกระทู้นี้ ย้ายกระทุ้นี้ ลบกระทู้นี้ กระทู้ปักหมุด

© 2003-2016 BuildBoard. All rights reserved. Terms of Uses. Advertisement. Contact Us.